Cuộn Kháng đầu ra Biến tần giúp cho động cơ, máy móc hoạt động trơn tru hơn khi bị thay đổi tần số và vận tốc.

-5%
Original price was: 1,500,000₫.Current price is: 1,425,000₫.
-6%
Original price was: 1,800,000₫.Current price is: 1,700,000₫.
-5%
Original price was: 1,900,000₫.Current price is: 1,800,000₫.
-5%
Original price was: 2,100,000₫.Current price is: 1,990,000₫.
-5%
Original price was: 3,300,000₫.Current price is: 3,125,000₫.
-5%
Original price was: 3,500,000₫.Current price is: 3,325,000₫.
-5%
Original price was: 3,800,000₫.Current price is: 3,600,000₫.
-5%
Original price was: 4,500,000₫.Current price is: 4,275,000₫.
-5%
Original price was: 5,000,000₫.Current price is: 4,750,000₫.
-5%
Original price was: 6,000,000₫.Current price is: 5,700,000₫.
-5%
Original price was: 6,500,000₫.Current price is: 6,175,000₫.
-5%
Original price was: 7,000,000₫.Current price is: 6,650,000₫.
-5%
Original price was: 8,000,000₫.Current price is: 7,600,000₫.
-5%
Original price was: 9,000,000₫.Current price is: 8,550,000₫.
-5%
Original price was: 9,500,000₫.Current price is: 9,025,000₫.
-5%
Original price was: 11,000,000₫.Current price is: 10,450,000₫.
-5%
Original price was: 15,000,000₫.Current price is: 14,250,000₫.
-5%
Original price was: 21,600,000₫.Current price is: 20,520,000₫.
-5%
Original price was: 32,000,000₫.Current price is: 30,400,000₫.
-5%
Original price was: 38,000,000₫.Current price is: 36,100,000₫.
-5%
Original price was: 40,000,000₫.Current price is: 38,000,000₫.
-5%
Original price was: 44,000,000₫.Current price is: 41,800,000₫.
-5%
Original price was: 48,000,000₫.Current price is: 45,600,000₫.
-5%
Original price was: 55,000,000₫.Current price is: 52,250,000₫.
-5%
Original price was: 64,000,000₫.Current price is: 60,800,000₫.
-5%
Original price was: 76,000,000₫.Current price is: 72,200,000₫.
All in one