Cuộn kháng khởi động motor động cơ Fushin được sử dụng để giúp các động cơ có momen, vòng tua khởi động lớn khởi động 1 cách dễ dàng hơn. Cấp khởi động: 65% – 80% – 100%

-5%
Original price was: 2,500,000₫.Current price is: 2,375,000₫.
-5%
Original price was: 3,000,000₫.Current price is: 2,850,000₫.
-5%
Original price was: 4,700,000₫.Current price is: 4,450,000₫.
-5%
Original price was: 6,500,000₫.Current price is: 6,175,000₫.
-5%
Original price was: 7,500,000₫.Current price is: 7,125,000₫.
-5%
Original price was: 8,200,000₫.Current price is: 7,790,000₫.
-5%
Original price was: 10,000,000₫.Current price is: 9,500,000₫.
-5%
Original price was: 12,000,000₫.Current price is: 11,400,000₫.
-5%
Original price was: 15,000,000₫.Current price is: 14,250,000₫.
-5%
Original price was: 19,000,000₫.Current price is: 18,050,000₫.
-5%
Original price was: 22,000,000₫.Current price is: 20,900,000₫.
-5%
Original price was: 33,000,000₫.Current price is: 31,350,000₫.
-5%
Original price was: 37,000,000₫.Current price is: 35,150,000₫.
-5%
Original price was: 40,000,000₫.Current price is: 38,000,000₫.
-5%
Original price was: 45,000,000₫.Current price is: 42,750,000₫.
-5%
Original price was: 50,000,000₫.Current price is: 47,500,000₫.
-5%
Original price was: 56,000,000₫.Current price is: 53,200,000₫.
All in one