Cuộn Kháng

Cuộn Kháng gồm 3 loại: Cuộn Kháng Tụ Bù, Cuộn Kháng Biến Tần, Cuộn Kháng Khởi Động.

Cuộn Kháng được nghiên cứu và sản xuất trực tiếp tại Nhà máy Công ty Fushin.

Cuộn Kháng sử dụng hệ thống tủ điện công nghiệp nhà máy.

-5%
All in one